image

Ridge Trees


Autumn colours on the slopes of Bla Bheinn.
<

>